Privacyverklaring

Good4Youth is gevestigd aan de Gildenweg 25 te Blokker en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84086696.
Good4Youth is per e-mail bereikbaar via benjamin@good4youth.com en telefonisch via 06 21 98 74 21.

Je leest hier hoe wij omgaan met de verwerking van je persoonsgegevens. We hechten veel waarde aan een goede inlichting en uitvoering hiervan. De privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen:

  • (Potentiële) cliënten;
  • Bezoekers van Good4Youth;
  • Alle overige personen die Good4Youth contacten of van wie zij persoonsgegevens verwerken

Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten. Good4Youth behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 mei 2022.

Verwerken van persoonsgegevens

Good4Youth verwerkt persoonsgegevens die:

  1. De betrokkene zelf heeft verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een bespreking, telefonisch, digitaal (e-mail of het contactformulier op de website), zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  2. Met toestemming van de betrokkene zijn opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  3. Verkregen zijn door het gebruik van de website


Soorten persoonsgegevens, doel en termijn van verwerking

In eerste instantie verwerken we de persoonsgegevens die je achterlaat om een vraag te stellen of een afspraak te maken, zoals je naam en je e-mailadres. Wij verstrekken je gegevens niet aan derden. Je gegevens worden verzameld voor het doel waarvoor je de gevraagde informatie hebt gegeven.

Indien je geen persoonsgegevens aan Good4Youth wil verstrekken, is Good4Youth niet in staat om diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Good4Youth niet kan voldoen aan contractuele, wettelijke en noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van persoonsgegevens liggen in een dergelijk geval bij jou.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken. Indien je een klacht wil indienen over Good4Youth met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar benjamin@good4youth.com. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Good4Youth maakt gebruik van cookies op www.good4youth.com. Cookies zijn stukjes data die een website op jouw computer plaatst. Elke keer dat jij deze website bezoekt, verzamelen we basis technische informatie. Denk bijvoorbeeld aan Google Analytics. Zo meten en weten wij hoeveel bezoekers deze website heeft. Cookies helpen ons de website verder te ontwikkelen en de ervaring van de bezoekers te verbeteren.

Beveiliging

Good4Youth heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

2022 © Copyright Good4youth.com All rights reserved. Design by Gripp_D