Interactieve Preventie Sessie

Rebellious youth at psychotherapy

INTERACTIEVE PREVENTIE SESSIE

Jongeren experimenteren met drugs, een aantal van deze jongeren belandt op jonge leeftijd op de ‘’straat’’ of omringen zich met verkeerde vrienden. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld tegenwoordig, ze zien hun favoriete rapper op bijvoorbeeld Instagram en willen ook zo’n leven leiden. Ook door de opkomst van de drill scene zien we dat jongeren neigen een verkeerd pad te kiezen door deze ontwikkelingen. Wellicht door de opkomst van deze beweging zijn er steeds vaker meldingen van steekincidenten. De laatste tijd zelfs wekelijks hier iets over in het nieuws. De kracht van Social Media en het invloed ervan onder de jongeren is weerzinwekkend. Kunnen de jongeren de gevolgen wel overzien? In veel gevallen lijkt dit niet zo te zijn. Veel in deze doelgroep willen toch dat stukje in het kader van een eigen identiteit ontwikkelen op latere leeftijd ‘’aanzien’’ en ‘’macht’’. Wellicht hoort dit ook nog bij de pubertijd, ze zijn op zoek naar wie ze zijn en wat ze willen worden. Deze levensfase is cruciaal, ze zijn zoekende, naar zichzelf.

Wie ben ik nou eigenlijk?
Wat wil ik worden?

Praten we wel genoeg met de jongeren zelf, op een voor hen behapbare manier, is iets wat ik mezelf met enige regelmaat afvraag. 

Niet alleen criminaliteit en middelenmisbruik is een groot probleem onder de jongeren. Wie is de persoon achter het masker? Spreekt deze persoon zich echt altijd wel uit? Of voelt deze persoon zich niet veilig genoeg om te delen? Om hier achter te komen moeten we in gesprek. 

Good 4 Youth

Sidewalk chalk saying “Say their names. Know their stories.” in reference to Black Lives Matter

Dit zijn allemaal onderwerpen wat wij inbrengen tijdens de Interactieve preventie sessie. Wij vinden het belangrijk om alles bespreekbaar te maken en dat ook écht alles gezegd mag worden zonder enige consequenties.  Alles wat de persoon wil delen moet mogelijk zijn. Onze sessies zijn een veilige haven voor iedereen, maar we houden wel een spiegel voor, op een liefdevolle manier. Wij willen geen oordeel vellen, niet weer een negatieve ervaring die betrekking heeft op hun persoon maar we willen wel horen wat in ze omgaat zodat we door middel van spiegelen het kwartje helpen laten vallen. 

Wij weten waar we over praten ons preventie team bestaat uit ervaringsdeskundigen, en deskundigheid. Wij spreken de taal van de jongeren. Iedereen heeft zijn of haar rugtasje zo ook wij. Vanaf jonge leeftijd hebben we veel gezien en hebben we helaas ook veel negatieve dingen meegemaakt, waaronder criminaliteit, middelenmisbruik, aanraking met justitie, geen onderdak meer hebben en zo kan kunnen we nog wel even doorgaan.  

  

Vandaag de dag zijn we clean, nederig en heel dankbaar. Ons verleden is juist onze drijfveer, wij weten hoe belangrijk het is om op tijd het probleem aan te pakken of juist door middel van preventie problemen te voorkomen.

Neem vrijblijvend op contact op over de mogelijkheden.

2022 © Copyright Good4youth.com All rights reserved. Design by Gripp_D